شناسه خبر : 12157

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روزهفته، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۲.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که ۱.۹۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک دی با کاهش ۲.۸۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۴۵ درصداختصاص یافت و کمترین رشد نیز به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۲.۴۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   موسسه اعتباری ملل با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک های ایران زمین و شهر با افزایش ۲ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای