شناسه خبر : 12146

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روزهفته، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به پست بانک ایران بود که ۰.۳۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک دی با کاهش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سامان بود که ۲.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۴.۹۶ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   موسسه اعتباری ملل با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک های آینده، ایران زمین و شهر با افزایش ۲ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای