شناسه خبر : 12120

اختصاصی چابک آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۴.۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک دی بود که ۱.۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۸۷ درصداختصاص یافت وکمترین رشد نیز به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۹۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد   موسسه اعتباری ملل با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک آینده با افزایش ۲ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای