شناسه خبر : 12087

اختصاصی چابک آنلاین؛

در میانه هفته، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با کاهش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ملت بود که ۰.۷۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با افزایش ۴.۱۷ درصداختصاص یافت وکمترین رشد نیز به نماد بانک پارسیان با افزایش ۲.۲۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۴ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک  قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۳۴ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای