شناسه خبر : 12069

اختصاصی چابک آنلاین؛

در دومین روز هفته، شاهد رشد چشمگیر سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با افزایش ۴.۸۸ درصداختصاص یافت وکمترین رشد نیز به نماد پست بانک ایران با افزایش ۰.۶۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۴ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک آینده با افزایش ۱.۹۹ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۸ بانک و موسسه اعتباری سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای