شناسه خبر : 12057

اختصاصی چابک آنلاین؛

در اولین روز هفته، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد  پست بانک ایران با کاهش ۴.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۱.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۱۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک دی بود که ۰.۸۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با افزایش۱.۸۳ درصداختصاص یافت وکمترین رشد نیز به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۴۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک سرمایه با افزایش ۲.۹۹ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک گردشگری با افزایش ۱.۰۴ درصد رسید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای