شناسه خبر : 12026

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در آخرین روز کاری هفته، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد  بانک کارآفرین با کاهش ۴.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک اقتصادنوین بود که ۰.۱۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سامان بود که ۲.۵۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با افزایش ۴.۰۷ درصداختصاص یافت وکمترین رشد نیز به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۸۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک سرمایه با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک دی با افزایش ۰.۹۹ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای