شناسه خبر : 12015

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در چهارمین روز هفته، شاهد افت زیاد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد  بانک کارآفرین با کاهش ۳.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک ملت بود که ۰.۶۷درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به موسسه اعتباری ملل بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۸۸ درصداختصاص یافت وکمترین رشد نیز به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۰۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک گردشگری با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۱.۹۹ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۳ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای