شناسه خبر : 11990

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در میانه هفته، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۹۶ درصداختصاص یافت وکمترین رشد نیز به نماد بانک ملت با افزایش ۴.۶۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک دی با افزایش ۵ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۱.۶۶ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۹ بانک و موسسه اعتباری به رنگ سبز درآمد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای