شناسه خبر : 11968

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در دومین روز هفته، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد  بانک ملت با کاهش ۰.۳۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۰۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سامان بود که ۲.۷۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۳.۲۲ درصداختصاص یافت وکمترین رشد نیز به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۱۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک گردشگری با افزایش ۳ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۲۷ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۵ بانک به رنگ سبز درآمد و ۳ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای