شناسه خبر : 11950

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

در اولین روز هفته، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار بورس به نماد  بانک کارآفرین با کاهش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک تجارت بود که ۰.۳۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری دربازار فرا بورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به بانک سامان بود که ۲.۴۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک صادرات با افزایش ۳.۸۱ درصداختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس از آن نماد بانک دی با افزایش ۴.۲۲ درصد شد و کمترین رشد نیز به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۵۸ درصد رسید.

حجم خرید وفروش بانک قرض الحسنه رسالت امروز یکسان بود.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۷ بانک به رنگ سبز درآمد و ۱۱  بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای