شناسه خبر : 11318

در اولین روز هفته شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار بورس و فرابورس تهران بودیم.

 چابک آنلاین، رژین میدانی، بیشترین رشد شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۵ درصد و کمترین رشد شاخص سهام به نماد بانک سینا با افزایش ۰.۳۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بورس به نماد ‌بانک صادرات با کاهش ۴.۹۵ درصد و کمترین ریزش قیمت سهام به نماد ‌بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۸۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس متعلق به نماد بانک گردشگری با افزایش ۲.۲۶ درصد بود و کمترین رشد قیمت سهام به نماد بانک قرض‌الحسنه رسالت با افزایش ۰.۰۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۱.۰۸ درصد و کمترین ریزش سهام نیز به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۲۷ درصد تعلق گرفت.

در روز جاری از میان ۱۹ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس، نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری قرمزپوش و نماد ۱۱ بانک سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای