شناسه خبر : 10235

اختصاصی چابک‌آنلاین

بانک ایتالیا اعلام کرد که مقابله با ویروس کرونا منجر به تاثیرات منفی در رشد اقتصاد این کشور می‌شود.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، ایتالیا سومین بدهی بزرگ جهان را که بیش از 1.3 برابر بازده داخلی آن به شمار می رود را دارا است. از این رو عملکرد اقتصاد این کشور برای پایداری عمومی مهم به شمار می رود.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که بدهی های عمومی ایتالیا در سال های پیش رو همچنان رکورد بالایی خواهد داشت.

ایگنازیو ویسکو، رییس بانک مرکزی ایتالیا اظهار داشت که بانک مرکزی در تلاش است تا تاثیر این اپیدمی را بر اقتصاد داخلی ارزیابی کند اما این امر به دلیل عدم قطعیت در ماندگاری تاثیرات آن، دشوار است.

وی افزود: این تاثیرات می تواند به طور محدود و موقت ، هم برای اقتصاد ایتالیا و هم برای اقتصاد اروپا باشد اما تاثیر قابل توجهی برجای نخواهد گذاشت.

ویسکو تاکید کرد که حضور چین در اقتصاد جهانی اکنون بسیار بیشتر از زمان شیوع سارس بوده و سهم چین در تولید ناخالص داخلی جهانی چهار برابر شده است.

اقتصاد ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به شمار می رود، به طور غیرمنتظره ای، با 0.3 درصد کاهش رو به رو بوده است.

روبرو گوالتیری، وزیر اقتصاد ایتالیا ابراز اطمینان کرد که امسال اقتصاد ایتالیا پس از یک عقب نشینی  که بخشی از آن به عوامل موقت نسبت داشته است، دوباره رشد می کند و شاخص های پیشرو نشانگر بروز بهبود در نیمه اول سال هستند.

ویسکو با این حال عقیده دارد که بسیاری از اتفاقات به عملکرد اقتصادی جهان و شرکای اصلی تجاری اروپایی این کشور بستگی دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای