شناسه خبر : 17428

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه کاردان گفت: متأسفانه صنعت تأمین سرمایه شکننده بوده و این شرکت ها از پوشش مناسبی برای مواجهه با ریسک های موجود برخوردار نیستند.

چابک آنلاین ، محسن خائف الهی؛ محمد علی کمالی در گفتگو با چابک آنلاین در رابطه با ریسک های قابل ملاحظه صنعت تأمین سرمایه، خاطر نشان کرد: در حال حاضر صندوق های با درآمد ثابت بزرگ شده اند و نهادهای مالی توان ضمانت نقدشوندگی آن ها را ندارند.
به گفته وی، مهمترین ریسک صنعت تأمین مالی عدم کنترل ریسک نرخ بهره در صندوق های سرمایه گذاری و نبود ابزار مناسب در اختیار مدیران برای ارزیابی و مدیریت ریسک این صندوق ها است.
کمالی گفت که اگر سیاست مطلوبی برای کنترل تورم اتخاذ نگردد و روند کنونی تداوم یابد شاهد رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش شدید نرخ ارز خواهیم بود.
وی در مورد ارتباط نرخ بهره بین بانکی، نرخ تأمین مالی بنگاه ها و عملیات شرکت های تأمین سرمایه خاطر نشان کرد: نرخ بهره بین بانکی اثر بسزایی بر نرخ تامین مالی بنگاه ها و به تبع آن عملیات شرکت های تامین سرمایه شامل نرخ تامین مالی و نرخ بازده صندوق های با درآمد ثابت دارد.
مدیر سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه کاردان افزود: سیاست پولی دولت اثر بسزایی بر نرخ تجهیز منابع بنگاه ها و بازده بازار پول دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای