شناسه خبر : 14087

بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که طی سال های اخیر سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری به ۳۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که طی 10 سال اخیر همواره با نوسان همراه بوده است.

سال 88 مسکن در هزینه خانوارهای شهری سهم 31 درصدی داشته که در سال بعد (89) به 33 درصد افزایش یافته است. در سال 1390 این سهم 33.5 درصد و در سال 91 به حدود 34 درصد افزایش یافته است.

سال 92 سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری با رشد منفی حدود یک درصد به 33 درصد کاهش یافت و سال 93 مجددا از 33 درصد عبور کرده است.

بر اساس این گزارش در سال 93 سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری 33.5 درصد، سال 1395 این سهم به حدود 34 درصد و سال 95  به 34.5 درصد افزایش یافته است.

سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری در سال 96 به حدود 33 درصد کاهش یافته که این وضعیت در سال 97 نیز تکرار شده است.

این در حالی است که در سال 98 به واسطه افزایش قیمت های سونامی وار مسکن در اواخر سال 97 و کل سال 98 سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری با رشد 3 درصدی به 36 درصد افزایش یافته است.

سهم مسکن در هزینه خانوار در سال 98 نسبت به سال 88 بالغ بر 3.4 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهر تهران در سال 96 معادل 49 درصد بوده است.


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای