شناسه خبر : 12847

وزارت اقتصاد اعلام کرد که سهم تعاون از اقتصاد کشور ۳.۸ درصد است. همچنین طی یک سال اخیر ۱۵۴ هزار میلیارد ریال شرکت‌‌های دولتی واگذار شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، براساس گزارش وزارت اقتصاد، طی یک سال اخیر دو بنگاه به ارزش ۲۹ هزار میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۱۲۵ هزار میلیارد ریال از سهام ۱۵ شرکت دولتی نیز از طریق بازار بورس و اوراق بهادار به صورت خرد و تدریجی و یک بنگاه به ارزش حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال به صورت بلوکی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.

یکی از مسائل مهم، هدف گذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم است که آخرین بررسی مرکز آمار ایران با لحاظ سهام عدالت این رقم ۳.۸ درصد برآورد می‌کند.

یکی از اهداف اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کاهش بار مالی دولت ناشی از اداره و تصدی شرکت‌های دولتی از طریق واگذاری آنها به بخش خصوصی و تعاونی بوده است. طی سال‌های پس از از ابلاغ در سال ۸۷ نهایت سال ۹۸ حاکی از آن است که علیرغم کاهش ۲.۳ درصدی تعداد شرکت‌های دولتی طی دوره مذکور حجم بودجه شرکت‌های دولتی از رشدی حدود ۲۰ درصد برخوردار شده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای