شناسه خبر : 11375

اجرای طرح تحول نظام سلامت در سال ۹۳ اگرچه باعث افزایش نسبی سرانه مصرف دارو در کشور وافزایش مقداری فروش شرکت های دارویی شد، ولی عدم اختصاص منابع مالی مناسب برای اجرای این طرح در نهایت چرخه نقدینگی این صنعت را با مشکل مواجه کرد.

به گزارش چابک آنلاین، در این سالها دوره وصول مطالبات و نسبت هزینه های مالی به فروش، روندی افزایشی داشت.

این موضوع در کنار عدم افزایش متناسب نرخ دارو با تورم، مشکلات زیادی را برای صنعت دارو به وجود آورد.

به نحوی که باعث زیاندهی برخی از شرکتهای تولیدکننده و حذف برخی از شرکتهای پخش دارو در کشور شد.

دراین میان، از اوایل سال 97 و به واسطه تغییرات ارزی به وجود آمده در کشور، شرایط به نفع شرکتهای تولید داخل تغییرکرد.

افزایش قیمت دارو در دو مرحله و به واسطه افزایش نرخ ارز مواد اولیه از 3700 تومان به 4200 تومان و همچنین اختصاص ارز نیمایی برای هزینه های بسته بندی، کاهش قابل توجه تخفیفات فروش و در پی آن افزایش حاشیه سود ناخالص، کاهش دوره وصول مطالبات از جمله دربخش فروش داروخانه ای و در پی آن،کاهش نسبت هزینه مالی به فروش، محدودیتهای ایجاد شده برای واردات داروهای مشابه تولید داخل و افزایش سهم بازار شرکت های تولیدی، در نهایت باعث شد که سود خالص شرکتهای دارویی در این سال افزایش یابد.

درسال 98 نیز این روند ادامه یافت بطوری که از میان 30 شرکت داروئی که در بورس حضوردارند، سودآوری بیش از نیمی ازآنها بیش از صد درصد افزایش یافت.

بطور خلاصه آنچه که بیشتر از همه در سال 98 پررنگتر خودنمایی می کند کاهش مداخله یا بهبود سیاستهای مداخله ای دولت در زمینه قیمت گذاری داخلی وتخصیص یا تأمین منابع ارزی در صنعت داروسازی بوده است.

مرور تحولات فوق به این معنی نیست که در حال حاضر این صنعت دچار هیچگونه مشکلی نیست.

بلکه همچنان کمبود نقدینگی، فرایند تأمین منابع ارزی و مشکلات ترخیص از گمرک چالش اصلی صنعت داروسازی از گذشته تا کنون بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای