شناسه خبر : 11137

بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته در مجموع ۳۱۲ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال درآمد مالیاتی از محل مالیات بر درآمد بخش‌های مختلف عمومی، خصوصی و اصناف اخذ شده است.

به گزارش چابک‌آنلاین، بررسی جزییات تازه ترین آمار درآمدهای مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شده، حاکی از این است که سهم مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی بیشتر از کارکنان بخش عمومی بوده به طوری کارکنان بخش عمومی در سال گذشته ۷۲ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال مالیات بر درآمد پرداخت کردند؛ اما کارکنان بخش خصوصی معادل ۸۰ هزار و ۶۵ میلیارد ریال مالیات دادند.

مالیات بر درآمد مشاغل در سال ۹۸ نیز ۱۱۵ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال بوده است. سهم مالیات بر درآمدهای بخش مستغلات نیز ۱۵ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال و مالیات بر درآمد سایر بخش ها ۲۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال بوده است.

مالیات بر درآمد، همواره یکی از با ثبات ترین محل های تامین درآمدهای مالیاتی است که به طور ثابت اخذ می شود.

مالیات بر درآمد در کنار مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر ثروت، در چارچوب مالیات های مستقیم از مشمولان دریافت می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای