شناسه خبر : 10416

مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی شاخص‌های بازار کار در پاییز ۹۸ را تحلیل کرد که نشان می‌دهد افت ۱.۲ درصدی نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش ظرفیت‌های اشتغال، بلکه به مدد رشد جمعیت غیر فعال، حاصل شده است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از خراسان، مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی شاخص های بازار کار در پاییز 98 را تحلیل کرد که نشان می دهد افت 1.2 درصدی نرخ بیکاری نه به دلیل افزایش ظرفیت‌های اشتغال، بلکه به مدد رشد جمعیت غیر فعال، حاصل شده است.

چندی پیش مرکز آمار ایران، آمار نرخ بیکاری پاییز را منتشر کرد که نشان می دهد نرخ بیکاری در این فصل از سال 98 به 10.6 رسیده و نسبت به پاییز 97، 1.2 درصد کاهش یافته است.اگر چه این کاهش نرخ در نگاه اول مثبت است، اما بررسی مرکز پژوهش های مجلس از تحولات بازار کار، نشان می دهد که نباید چندان به آن خوش بین بود. طبق بررسی این مرکز، 25.7 درصد از جمعیت بیکار پاییز سال قبل به جمعیت غیر فعال پیوسته اند.

این بدان معنی است که آن ها دیگر جویای کار نیز نبوده اند. به همین خاطر محاسبه شده است: در صورتی که این افراد تقاضای شغل داشتند، نرخ بیکاری به 13.2 درصد افزایش می یافت.

درخور ذکر است نرخ بیکاری از تقسیم تعداد بیکاران بر تعداد جمعیت فعال (جویای کار) به دست می آید.این گزارش در بخشی دیگر به افزایش تعداد شاغلان اشاره دارد.

بر این اساس، در پاییز امسال، 472 هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل به تعداد شاغلان اضافه شده است. این در حالی است که به طور متوسط در سه سال منتهی به پاییز 97، جمعیت شاغل 654 هزار نفر افزایش داشت. از سوی دیگر در سه سال منتهی به پاییز 97، سهم مردان و زنان از افزایش اشتغال به ترتیب 48 و 52 درصد بوده، اما این رقم در پاییز 98 برای زنان، به صفر رسیده است.

توضیح بیشتر این که در پاییز امسال، به تعداد شاغلان مرد 477 هزار نفر اضافه شده، اما از تعداد شاغلان زن بیش از 4 هزار نفر کم شده است. در مجموع، جدول زیر، به تعقیب جریان نیروی کار در پاییز 98 نسبت به پاییز 97 پرداخته و به عنوان مثال نشان می دهد که از 100 درصد شاغلان در پاییز 97، چند درصد شاغل، بیکار و غیر فعال شده اند.

Untitled

ارسال نظر

خدمات بیمه ای