شناسه خبر : 9896

مدیرعامل شرکت بیمه ایران اظهار کرد: طبق توافق بعمل آمده با وزارت اقتصاد مقرر شد که تا پایان سال‌جاری سرمایه شرکت بیمه ایران از محل تجدید ارزیابی‌ها به ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و پس از این اتفاق بیمه ایران بزرگترین بیمه‌گر اتکایی در غرب آسیا خواهد شد.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، محمد رضائی در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه ها از مرکز جامع ارتباط با ذینفعان شرکت سهامی بیمه ایران، با اشاره به ظرفیت نگهداری2000 میلیاردی شرکت بیمه ایران، گفت: در صورت افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران، ظرفیت نگهداری این شرکت به بیش از 6500 میلیارد خواهد رسید.

به گفته وی: بیمه ایران در بخش خسارت دیات روزانه 40 میلیارد تومان خسارت پرداخت می کند.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران اعلام کرد که میزان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه ایران در 10 ماهه نخست سالجاری به رقم 15 هزار میلیارد تومان رسیده و 35 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است، همچنین این شرکت مبلغ 8500 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که 21 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

رضائی بیان کرد: بیش از 88 درصد فروش شرکت بیمه ایران از طریق نمایندگان صورت گرفته است و سیاست این شرکت به نحوی است که صددرصد فروش از طریق نمایندگان انجام شود. 

وی علت پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران را عدم تواناییی شرکت های بیمه در اعتماد سازی دانست و افزود: 34 درصد مردم کشور به شرکت های بیمه و 32 درصد مردم به نمایندگان بیمه اعتماد ندارند و این اعتماد سازی باید از طریق شرکت های بیمه، خدمات پس از فروش و وفای به عهد ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران گفت: شرکت های بیمه باید براساس نیازهای بیمه گذاران، بیمه نامه طراحی کنند.

 رضائی اظهار کرد که شرکت بیمه ایران به دنبال فروش بیمه نامه زندگی در صندوق است و این شرکت تنها شرکت بیمه ای است که توانسته است کد بورسی برای ذخیره ریاضی بیمه های زندگی بگیرد.

به گفته وی شرکت بیمه ایران از تیر ماه سال 98 بخش ذخیره حق بیمه های زندگی را جدا کرده است.

مدیرعامل شرکت بیمه ایران عنوان کرد: در ده ماهه نخست سال جاری بازده سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران برای اولین بار به بالای 104 درصد رسید درحالیکه این میزان در سال قبل 45 درصد بوده است.

رضائی گفت که بیمه ایران تمامی تعهدات باقی مانده شرکت بیمه توسعه که 7000 هزار پرونده و 335 میلیارد تومان است را تا پایان 98سال  پرداخت می کند 

به گفته وی شرکت بیمه ایران به دنبال آن است که تا سال 1401به اولین بیمه هوشمند کشور تبدیل شود.

مدیرعامل بیمه ایران اظهار کردکه در ده ماهه نخست سالجاری این شرکت 1400 میلیارد تومان بیمه زندگی فروخته است و این رقم 10 درصد حق بیمه تولیدی بیمه ایران است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای