شناسه خبر : 9880

برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت بیمه اتکایی امین در روز ۱۳ بهمن ماه سال‌جاری یک حاشیه جالب داشت؛ حضور سیدرسول تاجدار، مدیرعامل برکنار شده شرکت بیمه البرز به عنوان رئیس مجمع اتکایی امین!

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، رسانه ها نسبت به حضور تاجدار واکنش نشان داده و این رخداد را خبری کردند اما هیچ کدام از رسانه ها بعد ازآن اشاره نکردند که چرا وی ریاست مجمع را برعهده گرفته است!

سیدرسول تاجدار یکی ازسهامداران خرد شرکت بیمه اتکایی امین است چراکه او 100 سهم از سهام این شرکت را در اختیار دارد.

اما آیا دلیل حقیقی حضور تاجدار به عنوان رئیس مجمع ناشی از داشتن همین تعداد سهم اندک اتکایی امین است؟

به طورقطع پاسخ این پرسش خیراست.

زیرا محسن پایدار، دیگر سهامدارحقیقی این شرکت حدود 105 هزارسهم اتکایی امین را در اختیار دارد.

به نظر می رسد که حضور تاجدار به عنوان رئیس مجمع دلیل دیگری داشته باشد، چرا که مصطفی کیایی از حضور تاجدار به عنوان رئیس مجمع به شدت دفاع کرده است.

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین درگفتگو با چابک‌آنلاین با اشاره به سوابق مدیریتی سیدرسول تاجدار، یکی از علت های حضور وی به عنوان رئیس مجمع این شرکت را، توانایی های فردی او عنوان کرد.

سیدمصطفی کیایی گفت: برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه یک شخص حقیقی رئیس مجمع یک شرکت بیمه ای شده که باید از این امر حمایت کرد.

وی افزود: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی امین هیچ گونه سوال و جوابی نداشته و همه کارها به صورت شفاف صورت گرفت.

رسول تاجدار در نیمه های تیرماه سالجاری پس از سال‌ها از کرسی مدیریت عاملی شرکت بیمه البرز برکنار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی امین در تاریخ 29 دی ماه سالجاری به حد نصاب قانونی نرسیده وبه زمان بعد تر موکول شده  که در نهایت در  تاریخ 13 بهمن برگزار شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای