شناسه خبر : 9802

یک متخصص در حوزه دندانپزشکی مدعی شد که "شرکت‌های بیمه‌ای مردم را در ارایه خدمات بیمه تکمیل درمان به دو دسته تقسیم کرده‌اند، یعنی هر فردی که عضوی از یک سازمان یا مجموعه باشد می‌تواند از بیمه تکمیل درمان استفاده کند اما اشخاص عادی جامعه که شغل آزاد دارند نمی‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.!

چابک آنلاین، زهرا نامداری، داریوش سلمانیان در گفت‌و گو با چابک آنلاین، بیان کرد: شرکت های بیمه به دلیل اصل انتخاب معکوس از ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان انفرادی در دندانپزشکی دوری می کنند زیرا این مساله برای آنها توجیه اقتصادی نداشته و مدعی هستندفردی که برای خرید این بیمه نامه مراجعه می کند بیمار است.

وی گفت: بسیاری از مراکز دندانپزشکی تنها خدمات تعمیرات و یا عصب کشی انجام می دهند و بیماران را برای خدمات تخصصی تر به مطب ها ارجاع می دهند.

این دندانپزشک عنوان کرد: اگر شرکت های های بیمه گر به گونه ای برخورد کنند که پزشک احساس کند خطا کردن مساوی با لغو قرارداد کل بیمه ها با او خواهد بود و برای تخلف محرز دندانپزشک حداقل 6 ماه هیچ بیمه ای با آن پزشک کار نمی کند ، دیگر دست از پا خطا نمی کنند.

سلمانیان گفت: بسیاری از بیمه گذاران به دلیل پایین بودن سطح رعایت بهداشت برخی از دندانپزشکی ها و یا کم تجربگی یک پزشک ترجیح می دهند که برای درمان به مراکز دیگر مراجعه کنند و پس از آن فاکتور را برای بیمه برده و با یک فاصله ای بیمه خود را دریافت کنند.

وی،پیشنهاد کرد که شرکت های بیمه در یک سطح بندی و با توجه به میزان تجربه یک دندان پزشک با آنها قرارداد ببندند به عنوان مثال یک پزشکی که 20 سال سابقه کار داد بتواند با70 درصد بیمه ها کار کند و یک دندانپزشک که به تازگی فارق التححصیل شده تازه بتواند با 10 درصد بیمه ها قرارداد ببندد.

این دندانپزشک تاکید کرد که این سطح بندی سبب افزایش اعتماد مردم به شرکت های بیمه می شود و اینگونه هزینه هایی که بیمه ها به عنوان خسارت پرداخت کنند مدیریت شده تر خواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای