شناسه خبر : 9736

مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان گفت: استان کرمان به دلیل میانگین بارندگی کمتر و دارای شرایط خاص تری است و محصولات کشاورزی استان از تراکنش کم بارندگی متاثر هستند که باید فرهنگسازی لازم را در بخش کشاورزی انجام بدهیم و از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایسنا، الله‌داد محمدی صبح امروز دوشنبه هفتم بهمن ماه در جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان کرمان اظهار کرد: اهمیت بیمه محصولات کشاورزی به دلیل ریسک بالای این بخش بر تولیدکنندگان و بهره برداران پوشیده نیست و سالیانه در کشور ما به دلیل اقلیم خاص، درگیر مخاطراتی در بخش کشاورزی هستیم.

وی افزود: به دلیل محدودیت منابع سطح کشور عملا بخش عمده ای از کمک های جبرانی را باید بیمه انجام بدهد و اگر فرهنگسازی لازم درخصوص بیمه صورت نگیرد، در مقابل تولیدکنندگان و بهره برداران شرمنده خواهیم بود.

محمدی با اشاره به اینکه ناگزیر هستیم فرهنگ بیمه را در کشور ترویج کنیم، گفت: استان کرمان به دلیل میانگین بارندگی کمتر و دارای شرایط خاص تری است و محصولات کشاورزی استان از تراکنش کم بارندگی متاثر هستند که باید فرهنگسازی لازم را در بخش کشاورزی انجام بدهیم و از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان در ادامه بیان کرد: در سال زراعی ۹۷ - ۹۶ علی رغم اینکه نتوانسته ایم رضایت ۱۰۰ درصد را به دست آوریم، حدود یک سوم مبلغ غرامت پرداختی کشور معادل ۳۲۷ میلیارد تومان در استان کرمان(به لحاظ شرایط محصولات باغی و پسته) پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در واقع یک چهارم بودجه عمرانی استان را به بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کرده ایم، افزود: در سال زراعی ۹۸ – ۹۷ مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد شده که اگر بیمه نباشد، این عدد از توان دولت و دستگاه های اجرایی خارج است.

محمدی با بیان اینکه با ۱۳ دفتر و بیش از ۲۰۰ نفر نیرو بحث بیمه گری را در بخش کشاورزی استان کرمان را دنبال می کنیم تصریح کرد: ضریب نفوذ ما به نسبت بیمه واقعی، کم است و ۳۲۰ هزار هکتار محصولات باغی در استان کرمان داریم که باید در این بخش بیشتر کار کنیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای