شناسه خبر : 9733

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به دی ماه سال ۹۸ شرکت بیمه نوین، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه درمان بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به دی ماه سال ۹۸ شرکت بیمه نوین نشان می‌دهد که 48 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه تکمیل درمان و 17 درصد بیمه نامه ثالث بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه نوین مربوط به بیمه نامه تکمیل درمان، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه ثالث و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه باربری است که 10 درصد خسارت پرداختی این شرکت در شهریورماه سال جاری را شامل می شود

ارسال نظر

خدمات بیمه ای