شناسه خبر : 9728

رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ارتقای ضوابط ایمنی کارگاه‌های ساختمانی و اقدامات لازم برای اجرای این ضوابط را یک اولویت جدی دانست و گفت این مساله را باید بیمه‌ها برعهده بگیرند، اما تا کنون نه تامین اجتماعی و نه هیچ شرکت بیمه دیگری که بیمه حوادث را دارد بخش‌های ایمنی، آموزش و نظارت را مدنظر قرار نداده‌اند.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با چابک‌آنلاین، بیان کرد: در حال حاضر سازندگان زمانی که مجوز ساخت یک پروژه ساختمانی را دریافت می کنند باید قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک سازمانی که در کشور جاری است، رعایت کنند و به همین دلیل سایر شرکت های بیمه بازرگانی نمی توانند برای بخشی از نیازهای بیمه ای واحدهای ساختمانی وارد شوند و این مساله در انحصار سازمان تامین اجتماعی است.

وی با بیان اینکه" زمانی که کارگاه های تولیدی و کارخانجات، یک کارگر را به کار می گیرند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند"، گقت:  به عبارت دیگر در کشور ما دو سیستم و نظام ساختاری کارمندی و کارگری وجود دارد، اول ساختار خدمات درمانی و یا آنهایی که تابع دولت هستند و دوم تامین اجتماعی که تابع بخش های، خصوصی، نیمه دولتی و نهادها است.

 این استاد دانشگاه ادامه داد: شرکت های بیمه بازرگانی نمی توانند در قسمت هایی از بیمه های واحدهای ساختمانی در حال ساخت وارد شوند چراکه دست آنها باز نیست و این موضوع در نظام تامین اجتماعی تعریف شده است.

فاطمی عقدا افزود: به احتمال زیاد شرکت های بیمه بازرگانی هم در این زمینه اقدامی انجام نداده اند یعنی بیمه های دیگری شکل نگرفته است تا بخشی از نیرویی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هست را عهده دار شود و رقیب سازمان تامین اجتماعی شود.

وی اذعان داشت که" صنعت ساختمان در مرحله تولید مصالح، حمل و بکارگیری و مصرف آن در کارگاه های ساختمانی کوچک و بزرگ یک صنعت پر خطر، همراه با حوادث غیر مترقبه و ناخواسته است."

رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه "تعداد جانباختگان حوادث ساختمانی کم نیست" اظهار کرد: بسیار اتفاق افتاده که هم کارگران و هم سرمایه افراد آسیب دیده، به همین دلیل هر فرد حقیقی و حقوقی که پروانه ساختمانی می گیرد به اجبار و الزام و با توجه به شرایط و خطرات پیش رو بیمه حوادث را تهیه می کنند..

فاطمی عقدا توضیح داد: کارگاه های ساختمانی بیمه نامه های حوادث را بینام تهیه می کنند تا اگر اتفاقی افتاد بتوانند از آن استفاده کنند زیرا کارگرها فصلی هستند و ممکن است تنها چند روز حضور داشته باشند و بعد کارگر دیگری جایگزین آنها شود.

وی تصریح کرد که " جای خالی یک بیمه ای که به صورت جامع و کامل همه خطرات ساختمانی را از صفر تا صد پوشش دهد وجود دارد و اگر چنین بیمه ای وجود داشته باشد به طور یقین با استقبال روبرو خواهد شد.

رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موضوع رعایت و ارتقای ایمنی کارگاه های ساختمانی را یکی از الزامات صنعت ساختمان کشور دانست و افزود: مشکلاتی در خصوص ایمنی و ارتقای کارگاه های ساختمانی وجود دارد و اگر الزامات جدی برای ارتقا ایمنی در صنعت ساختمان و کارگاه ها وجود داشت می‌توانستیم میزان تلفات را به حداقل برسانیم.

فاطمی عقدا با بیان اینکه "هنگامی که یک  کارگر آسیب ببیند خانواده وی هم آسیب دیده و با مشکلاتی روبرو می شوند"، گفت: کسانی که در کارگاه های ساختمانی دچار آسیب می شوند کارگران و طبقه ضعیف هستند که در بسیاری از مواقع از حمایت های قانونی مانند بیمه ها هم برخوردار نیستند.

وی ارتقای ضوابط ایمنی کارگاه های ساختمانی و اقدامات لازم برای اجرای این ضوابط را یک اولویت جدی دانست و ادامه داد: شرکت های بیمه برای اینکه خسارت های خود را کاهش دهند باید مساله ارتقا و اجرای ضوابط ایمنی کارگاه ها را برعهده بگیرند، اما تا کنون نه تامین اجتماعی و نه هیچ شرکت بیمه دیگری که بیمه حوادث را دارند موضوع ایمنی، آموزش و نظارت را مدنظر قرار نداده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای