شناسه خبر : 9664

پس از ارزیابی از سوی اداره کل وزارت ورزش و جوانان اردبیل

هیات فوتبال استان اردبیل در ساماندهی و بیمه ورزشکاران در بین هیات‌های استان اردبیل رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش چابک‌آنلاین، پس از ارزیابی و انتخاب هیات فوتبال اردبیل به عنوان هیات برتر استان، برادران - سرپرست اداره ورزش وجوانان استان اردبیل گفت: هیات فوتبال استان اردبیل درساماندهی و بیمه ورزشکاران دربین هیات های ورزشی استان رتبه اول را کسب کرد.

هیات فوتبال استان اردبیل بیش از ۱۰هزار ۸۷۶  ورزشکار ساماندهی شده وتحت پوشش بیمه دارد و از این حیث رتبه اول استان را کسب کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای