شناسه خبر : 9528

حق بیمه ناخالص صنعت بیمه اتکایی جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایشی ۸ درصدی داشته است.

 چابک‌آنلاین،زهرا نامداری، براساس این گزارش حق بیمه در بخش بیمه اتکایی زندگی از ۷۹ میلیارد دلار به ۸۲ میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالیکه حق بیمه اتکایی در بخش غیر زندگی با۱۰ درصد افزایش به رقم ۱۶۱ میلیارد دلار رسیده است.

همچنین در بخش بیمه اتکایی غیر زندگی، رشته بیمه اموال با افزایش حدود ۱۴ درصد( ۱۱.۷ میلیارد دلار) بیشترین تغییر را در طول دوره داشته است.

حق بیمه اتکایی رشته های مسئولیت و مالی به ترتیب ۴ درصد و 7.5 درصد رشد داشته اند.

افزایش حق بیمه اتکایی ناخالص در سال ۲۰۱۷ منجر به افزایشی پایدار در حق بیمه اتکایی خالص شده است.

IMG_8789

ارسال نظر

خدمات بیمه ای