شناسه خبر : 9509

یک خواننده موسیقی پاپ اظهارکرد: شرکت‌های بیمه‌ای یک خسارت معمولی را به سختی می‌پردازند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، مجتبی کبیری درگفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: در حال حاضرتحت پوشش صندوق بیمه هنرمندان قراردارد وتاکنون مشکل خاصی با این صندوق نداشته است.

وی درخصوص بیمه نامه ها ی خاص هنرمندان اینگونه توضیح داد: اگر کسی حنجره خودرا 10 میلیارد بیمه کند و در ازای این مبلغ 500 میلیون حق بیمه پرداخت کند آیا شرکت های بیمه ای توانایی پرداخت این مبلغ خسارت را دارند و یا این مبلغ را می پردازند؟ این توانایی در شرکت های بیمه ای وجود دارد؟

این خواننده پاپ افزود: این نوع بیمه نامه ها در ایران اجرایی نمی شود زیرا شرکت های بیمه ای یک خسارت معمولی را به سختی می پردازند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای