شناسه خبر : 9491

یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است که زیرساخت‌های اجرای طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث در کشور آماده نیست و اجرای آن در سال آینده امکانپذیر نخواهد بود.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، حمید احمدزاده کاشانی در گفت‌وگوبا چابک‌آنلاین گفت: برای اجرای درست طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث تنها راننده محور بودن کافی نیست و هر دوحالت یعنی شرایط راننده و خودرو را باید در نظر گرفت.

وی توضیح داد: باید قیمت پایه ای برای ماشین ها تعیین شود و پس از آن مختصات رانندگان را با توجه به عملکردی که در طول سال دارند و همچنین سن،جنسیت، تحصیلات، نحوه استفاده از خودرو و میزان پیمایش خودرو را در این طرح لحاظ کرد.

این کارشناس رسمی دادگستری اذعان داشت: در حال حاضر پژوهشکده بیمه بر روی مساله بیمه راننده محور کار می کند و به اعتراف خود آنها اگر خیلی جدی هم روی این مساله کار کنند حداقل دو تا سه سال زمان می برد تا بتواند اجرایی شود زیرا مقدمات انجام شده به صورت قطعی و جامع در نیامده است.

احمدزاده کاشانی افزود: اجرای طرح راننده محور نیازمند تشکیل کارگروهی است که در آن نه تنها از اساتید دانشگاهی بلکه از کسانی که در کار اجرای مسائل شخص ثالث و بدنه اتومبیل خبره هستند استفاده شود.

وی معتقد است که اگر طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث قابلیت اجرایی داشته باشد بسیار خوب است اما بعید می داند که این طرح تا سال آینده بتواند کلید بخورد و اگر هم انجام شود به صورت ناقص خواهد بود.

این کارشناس صنعت بیمه یکی از نکات مثبت طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث را واقعی تر شدن حق بیمه ها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر چهارچوب طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث مشخص نشده است و نمی توان آن را با سایر کشورها مقایسه کرد اما به طور یقین طرح اولیه کامل نخواهد بود.

احمدزاده کاشانی تصریح کرد: یک یا دو سال پس از اجرا شدن طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث می توان آن را برآورد کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای