شناسه خبر : 9457

یک خواننده موسیقی پاپ بیان کرد: با توجه به حق بیمه‌های پرداختی در حال حاضر، هنرمندان در اینده حقوق چشمگیری نخواهند داشت و در دوران بازنشستگی مبلغ قابل قبولی دریافت نخواهند کرد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، سعید شهروز در گفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: در حال حاضر ازطریق انجمن موسیقی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قراردارد و به جهت اینکه جزءجامعه ایثارگران است بیمه تکمیل درمان بنیاد شهید و امورایثارگران را دارد.

این خواننده موسیقی پاپ ادامه داد: هنرمندان باید براساس سابقه کاری طبقه بندی شده و حق بیمه متناسب پرداخت کنند تا در دوران بازنشستگی مبلغ قابل قبولی دریافت کنند.
شهروزبیان کرد: بیمه اعضای بدن از جمله حنجره در ایران وجود ندارد البته یکی دو موردی بوده که نمی دانم نمادین یا واقعی بوده است.!
وی تصریح کرد: وجود این نوع بیمه نامه های خاص بسیار خوب بوده و مورد استقبال هنرمندان قرار می گیرد.
ارسال نظر

خدمات بیمه ای