شناسه خبر : 9304

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اصفهان گفت: در استان اصفهان ۵۵ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند همچنین ۳۵ هزار نفر تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایمنا، عبدالرسول آقاهادی در خصوص آمار بیمه کارگران ساختمانی، اظهار کرد: در استان اصفهان ۵۵ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی در خصوص شرایط ثبت نام در سامانه رفاهی افزود: داشتن کارت مهارت فنی و حرفه‌ای که توسط این سازمان صادرشده باشد برای ثبت نام ضروری است و همه کارگران ساختمانی که تا تیرماه ۹۷ کارت مهارت خود را دریافت و در سامانه رفاهی ثبت نام کرده بودند بیمه شده‌اند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی اصفهان، تصریح کرد: اگر در مشاغلی غیر از مشاغل ثبت شده مطابق پروانه صادر سازمان فنی و حرفه‌ای برای انواع کارگران ساختمانی فعالیت داشته باشند در هنگام مراجعه بازرسان تامین اجتماعی یا اتحادیه موردنظر در صورت بیمه آنها قطع خواهد شد.

۳۵ هزار نفر تحت عنوان سخت و زیان آور بازنشسته شدند

وی در خصوص آمار و روند مشاغل سخت وزیان‌آور، گفت: مشاغل بسیاری تحت عنوان سخت وزیان آور قرار می‌گیرد که به درخواست بیمه شده یا کارفرما فرم یک یا دو تهیه و به کمیته‌های سخت و زیان‌آور در ادارات کار تحویل داده می‌شود که در استان اصفهان تعداد ۳۵ هزار نفر تاکنون از عنوان سخت و زیان‌آور استفاده و بازنشسته شده‌اند.

آقاهادی با بیان اینکه میزان آلاینده‌های محیط کار توسط دستگاه‌های ناظر ارزیابی و بررسی می‌شود، اظهار کرد: بازرس اداره کار و بهداشت حرفه‌ای از طرف سازمان بهداشت درمان و علوم پزشکی مراجعه کرده و میزان آلاینده‌های محیطی، شیمیایی و صوتی را ارزیابی می‌کنند و اگر شرایط استاندارد را کسب نکنند و آلاینده‌های مذکور بالاتر از حد استاندارد باشد این مشاغل تحت عنوان سخت و زیان‌آور تایید می‌شود و در کمیته استانی تایید و به شعب تامین اجتماعی وارد می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای