شناسه خبر : 9282

یک خواننده پاپ بیان کرد که در حال حاضر تحت پوشش صندوق بیمه هنرمندان قرار ندارد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، خشایار اعتمادی درگفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: دریک مقطع زمانی هرکسی که عضو خانه موسیقی می شد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گرفت اما در حال حاضر در جریان وضعیت خانه موسیقی قرار ندارد.

وی ادامه داد: در مقطعی که عضو خانه موسیقی بوده تحت پوشش بیمه قرار داشته اما با توجه به اینکه چندسالی حق بیمه را نپرداخته، بعد ها نتوانسته  تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

این خواننده پاپ اظهارکرد: به عنوان اولین خواننده پاپ بعد از انقلاب و انتشار 10 آلبوم موسیقی، 160 شب اجرای موسیقی، سه دوره حضور در جشنواره بین المللی و سه دوره داور جشنواره بین المللی، عضو صندوق بیمه هنرمندان کشور نیست و تحت پوشش بیمه از طریق شغل خودکه کشاورزی است قراردارد.!

اعتمادی تصریح کرد: هر شخصی به هرحال یکسری بیماری های عمومی داشته که به بیمه احتیاج دارد و یک هنرمند براساس هنری که دارد به پوشش های بیمه ای خاص هنر خود احتیاج دارد به عنوان نمونه یک موزیسین می تواند دست و سازو یک خواننده صدای خود را بیمه کنند که این موضوع در تمام دنیا اتفاق می افتد اما از وجود چنین بیمه نامه‌هایی در داخل کشور بی خبر است.

وی افزود:دوماه است که از موسیقی حرفه ای خداحافظی کرده که یکی از دلایل آن هم بی توجهی به هنرمندان است که بعد از 24 سال کار حرفه ای انجام دادن چیزی از موسیقی بدست نیاورده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای