شناسه خبر : 9175

ایرلند دارای یک بازار گسترده بیمه داخلی و مرزی است وحدود ۲۵۰ شرکت بیمه اتکایی تحت نظارت بانک مرکزی این کشور قرار دارند.

به گزارش چابک آنلاین، از سال 2016، بیمه های اتکایی ایرلند تحت نظارت اتحادیه اروپا فعالیت می کنند.

بانک مرکزی ایرلند مسئولیت مجوز دادن و نظارت مداوم  بیمه گران و واسطه های ایرلندی را دارد و این مسئولیت را با کد های رفتار الزام آور و دستورالعمل هایی که اشخاص نظارتی ملزم به رعایت آنها هستند، تکمیل می کند.

طبق قانون ایرلند هیچ تفاوتی بین قوانینی که بر شرکت های بیمه ای جنرال و بیمه های اتکایی اعمال می شود، وجود ندارد.

بانک مرکزی ایرلند به جای صدور قراردادهای بیمه، پیگیر مسائل مربوط به بیمه های اتکایی است.

یک بیمه گر باید به دنبال مجوز برای کلاس های خاص تجارت بیمه ای که قصد تحقق آن را دارد، باشد .

هیچ فرم مشخصی برای گرفتن مجوز بانک مرکزی ایرلند توسط بیمه گران بیمه های اتکایی ایرلندی و یا بیمه های خارجی وجود ندارد.

با این حال ، بانک مرکزی ایرلند راهنمایی های دقیق در مورد الزامات محتوا از هر نوع برنامه، به همراه یک لیست چک برای تکمیل و ارسال برنامه مربوطه صادر می کند.

هیچ گونه معافیت قابل توجهی برای مجوز گرفتن بیمه گران اروپایی در این کشور وجود ندارد.

با این حال شرکت های بیمه ای باید هدف مناسبی از انجام این کار در ایرلند ارائه کنند و یا از یک کشور دیگر که عضو اتحادیه اقتصادی اروپا است، مجوز داشته باشند.

شرکت های بیمه ای کشورهایی که عضو اتحادیه اقتصادی اروپا نیستند برای فعالیت در ایرلند باید از بانک مرکزی این کشور مجوز بگیرند.

در قانون عمومی ایرلند حمایت های قانونی برای مصرف کنندگان در مورد بازاریابی قراردهای بیمه ای و مدت آن ها وجود دارد که شامل بندهای زیر است:

-  فروش کالا و تأمین خدمات قانون 1980:  این امر تبلیغ غلط یا گمراه کننده به مصرف کنندگان را ممنوع می کند و افراد تأمین کننده ملزم به داشتن مهارت لازم برای ارائه آن خدمات را داشته باشند.

-  قانون حمایت از مصرف کننده 2007: این قانون از شیوه های تجارت ناعادلانه ، گمراه کننده یا تهاجمی جلوگیری می کند و باعث متعادل ساختن انتخاب ها برای مصرف کننده می شود.

-  مقررات 1995 انجمن های اروپایی (شرایط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده): این شرط معین می کند که شروط قرارداد بیمه باید به زبان روشن نوشته شود و شرایط ناعادلانه برای مصرف کننده نباید وجود داشته باشد.

-  مقررات 2004 انجمن های اروپایی (بازاریابی از راه دور از خدمات مالی مصرف کننده): با توجه به این قانون بیمه گران و واسطه های بیمه ای نیاز دارند تا اطلاعات خاصی را قبل از عقد قرارداد به مصرف کنندگان ارائه دهند و مصرف کنندگان حق انصراف دارند.

هیچ حقوقی کلی وجود ندارد که به بیمه شده اجازه دهد  علیه یک بیمه گر اقدام کند.

عمر قرارداد، حقوق بیمه شده را محدود می کند زیرا بیمه شده طرف قرارداد بیمه اتکایی نیست.

مشاغل بیمه عمومی یا غیر عمر مشمول استاندارد نرخ مالیات 12.5 درصد هستند.

سوداهداف مالیاتی به طور کلی مطابق با متصدیان حسابداری قابل اجرا تشخیص داده می شود.

ایرلند دارای یک سیستم درمانی کامل اما پیچیده است.

به شکلی که این پیچیدگی ها سبب  شده اند که بعضی از شهروندان ایرلندی برای گرفتن خدمات درمانی هزینه های سنگینی بپردازند و برخی دیگر به صورت کاملا رایگان از این خدمات بهره مند شوند.

حدود 40 درصد از شهروندان ایرلندی تمایل به استفاده از بیمه های خصوصی برای دریافت تسهیلات بهتر دارند که این رقم در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا بسیار بالا است.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای