شناسه خبر : 9134

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور بیان کرد: پرداخت ۲۳ درصد از مبلغ حقوق کارگر به بیمه تامین اجتماعی تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و تامین اجتماعی می‌‎تواند با دادن تخفیف بیمه‌ای به تولیدکنندگان آنها را تشویق به جذب نیروی بیشتری کند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمودرضا صنعتکار در گفت وگو با چابک‌آنلاین گفت: اعضای تولیدکنندگان نوشت افزار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی وبیمه  تکمیل درمان قراردارند.

وی افزود: در حال حاضر انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار دارای 20 عضو است که هرکدام از اعضا کارخانه دار بوده ودر حدود 600 پرسنل دارند وهر کارخانه به صورت مستقل تحت پوشش بیمه قرارمی گیرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزارکشور ضمن بیان اینکه درحال حاضر از بیمه های موردنیاز در کارخانه خود استفاده می کند بیان کرد: بیمه نامه های آتش سوزی، مسئولیت، عمرو تکمیل درمان را خریداری کرده و از خدمات شرکت های بیمه ای تاکنون راضی بوده است.

صنعتکار مشکل اصلی تولیدکنندگان را با بیمه تامین اجتماعی مطرح کرد و گفت: اینکه کارفرما موظف به پرداخت  23 درصد ازحقوق پرسنل به تامین اجتماعی است برای خیلی از تولیدکنندگان مشکل است وهمین موضوع دلیل اصلی بیمه نکردن پرسنل توسط کارفرما می شود.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی می تواند با درنظر گرفتن تمهیداتی مانند ارائه تخفیف های بیمه ای به تولیدکنندگان، آنها را تشویق به جذب نیروی بیشتر کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای