شناسه خبر : 9099

رئیس شعبه شرکت بیمه حافظ در شهرستان قشم بیان کرد: با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور و عدم اطمینان جامعه به شرکت‌های بیمه تمایل مردم این استان تنها به سمت بیمه‌نامه‌های اجباری است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، عباس رادفر در گفت و گو با چابک آنلاین مدعی شد: بیمه شناورها و کشتی ها در این استان  براساس روابط و نفوذ شرکت های بیمه ای انجام می شود .

وی عنوان کرد: باتوجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشوروعدم اطمینانی که در جامعه نسبت به شرکت های بیمه ای وجود دارد واطلاع رسانی و تبلیغات کم،  شرکت های بیمه ای برای معرفی محصولات خود حتی به یک نفر باید تلاش بسیاری انجام دهند .

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از بیمه نامه ها ضروری هستند شرکتهای دولتی می توانند با اجباری کردن آنها فرهنگ بیمه را کم کم در جامعه افزایش دهند تا بیمه فراگیر شود به عنوان مثال در استان فارس سازندگان برای دریافت مجوز ساخت حتما در ابتدا باید بیمه نامه را به شهرداری ببرند.

رئیس شعبه شرکت بیمه حافظ در شهرستان قشم بیان کرد: استقبال مردم این استان از بیمه نامه های خودرویی به خصوص بیمه نامه شخص ثالث بیشتر است که آن هم به دلیل اجباری بودن آن است و در رتبه دوم بیمه نامه های آتش سوزی در حوزه اصناف است که آن هم به علت فشاری است که اتحادیه به مغازه داران در زمان صدور پروانه وتمدید آن وارد می کند .

رادفر در خصوص تعلل شرکت های بیمه در پرداخت به وقع خسارت به بیمه گزاران توضیح داد: شرکت های بیمه ای درپرداخت خسارت تعلل نمی کنند این دیدگاه معمولادر بخش خسارت های جانی و جرحی  پیش می آید برای یک پرونده فوتی در خوشبینانه ترین حالت رای دادگاه بعد از 6 ماه صادر می شود و در پرونده جرحی پزشکی قانونی بعد از 1 تا 1.5 سال بعد رای را صادر می کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای