شناسه خبر : 9069

رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های اصفهان می‌گوید: به رغم اینکه برخی از کارگران در مشاغل مربوط به کوره‌پزخانه‌ها بیشتر از حداقل حقوق دریافت می‌کنند، اما حق بیمه آنها برابر با حقوق حداقلی پرداخت می‌شود.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایلنا، صفر قاسمیان (رئیس انجمن صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های اصفهان) با بیان اینکه تعداد کارگران شاغل در کوره‌پزخانه‌های اصفهان به یک سوم کاهش یافته است، گفت: رکود در ساخت و ساز یکی از دلایل اصلی این اتفاق است.

او ادامه داد: چهار شغل از مشاغل مرتبط با کوره‌پزخانه‌ها جزء مشاغل سخت و زیان‌آور حساب می‌شوند. در مواردی حقوق کارگران در این مشاغل بیش از حداقل حقوق است و تا سه میلیون تومان هم می‌رسد، اما حق بیمه آنها برابر با حداقل حقوق محاسبه می‌شود که این در آینده و زمانی که این افراد بازنشسته می‌شوند مشکل‌ساز خواهد شد، چراکه مستمری بازنشستگی آنها حداقلی می‌شود.

قاسمیان درباره کار کودکان در کوره‌پزخانه‌های اصفهان گفت: تعدادی از اتباع کشور افغانستان در کوره‌پزخانه‌های اصفهان کار می‌کنند و در مواردی کودکان افغانستانی هم به کار گرفته می‌شوند. این کار غیرقانونی است و بازرسان اداره کار در بازرسی‌ها با چنین کاری برخورد می‌کنند. با این همه چنین اتفاقی می‌افتد و شاهد کار کودکان در کوره‌پزخانه‌ها هستیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای