شناسه خبر : 9035

با حضور آقایان دکتر رضایی سرپرست بیمه ایران و مبرقعی عضو هیئت مدیره، نشست نمایندگان اعضای بیمه‌گران عضو کنسرسیوم انرژی در محل ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار و در خصوص مهمترین موضوعات و مباحث ریسک بیمه‌های انرژی و شیوه‌های هماهنگی لازم در مدیریت مؤثر بر خدمات رسانی به این بخش مهم سرمایه کشور بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش چابک‌آنلاین، محمد رضایی سرپرست بیمه ایران در این نشست با اشاره به سابقه و تجربه دیرینه خود در حوزه های تخصصی بیمه های انرژی و نقش هماهنگی ها و انسجام حرفه ای در این زمینه خاطرنشان کرد: شناخت، همراهی و همگامی همه اعضای کنسرسیوم در طراحی و تعیین حدود و ثغور و چارچوب قرارداد بیمه های انرژی و پیگیری موضوعات تخصصی و فنی مرتبط با آن بویژه تدوین ساختار مدیریت مؤثر کنسرسیوم به عنوان اساسی ترین مباحث این جلسات بوده و بحث و تبادل نظر و دستیابی به نقاط اشتراک لازم، زمینه توسعه و تعالی همکاری های گروهی در پذیرش و مدیریت ریسک های بزرگ با مکانیزم کنسرسیوم را فراهم می کند.

سرپرست بیمه ایران با تأکید بر رعایت دقیق و کامل زوایای فنی و تخصصی قراردادهای بیمهای به شکل کنسرسیوم افزود، یکی از موضوعات مهم و اساسی در اینگونه همکاری ها توجه ویژه به مؤلفه بازدیدهای ایمنی ریسک و آنالیز دقیق ابعاد آن با مدلهای مدیریت ریسک است که این مقوله در حوزه بیمه های انرژی بویژه در بخش های ساحلی و فراساحلی از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد.

وی افزود: انجام کارشناسی های بازدید اولیه و بازدیدهای دوره ای ایمنی در راستای مدیریت بهینه ریسک در پروژه های مرتبط با انرژی یک ضرورت حرفه ای و تخصصی است که در این زمینه هرگونه برنامه ریزی و اهتمام هدفمند، کیفیت عملیات فنی کنسرسیوم را ارتقاء می بخشد به همین جهت ارجاع پروژه ها به شرکت های دارای صلاحیت ارزیابی ریسک می بایست با دقت و حساسیت بیشتر صورت پذیرد.

رضایی با طرح مباحث و موضوعات تخصصی در حوزه مدیریت ریسک بیمه های انرژی بر ضرورت دقت مضاعف و بازبینی ارزش های مندرج در بیمه نامه ها اشاره و افزود: سرمایه های این پروژه ها باید با حساسیت و تأمل حرفه ای به روز رسانی شده تا ضمن ترمیم سطح حق بیمه های برای بیمه گران و اعضای کنسرسیوم، در مواقع حادثه و خسارت نیز فرآیندهای رسیدگی و تصفیه با اعمال قاعده نسبی سرمایه و سایر ساز و کارهای فنی و قانونی دچار چالش و اشکال نگردد.

سرپرست بیمه ایران در پایان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همراهی های بیشتر بیمه گران بویژه در پروژه های مرتبط با کنسرسیوم، زمینه های تعالی و توسعه صنعت بیمه فراهم و در حفظ سرمایه های کلان اقتصادی کشور گام های ثمربخشی برداریم.

سید محمدناصر مبرقعی، عضو هیئت مدیره بیمه ایران و ناظر کنسرسیوم انرژی نیز در ابتدای این هم اندیشی ضمن خیرمقدم به اعضای این کنسرسیوم، محورها و موضوعات مهم کنسرسیوم انرژی، سابقه عملیات فنی و ایجاد کنسرسیوم و الزامات اساسی که در ساختار این توافق حرفه ای می بایست از سوی بیمه گران عضو و همچنین راهبر و بیمه گذاران رعایت نمایند را تبیین و مورد تأکید قرار داد.

عضو هیئت مدیره بیمه ایران با اشاره به اینکه رویکردهای نوین بویژه در ریسک های کلان، فروش و اجرای عملیات بیمه گری به شکل گروهی و با ساز و کارهای کنسرسیومی است افزود، با رویکردهای فروش بیمه به شکل انفرادی بالاخص در ریسک های عمده و کلان فاقد توجیه حرفه ای و فنی بوده و تجارب مفید حاصله نشان می دهد که سرمایه هایی که دارای خصیصه تراکم ریسک بویژه در حوزه انرژی می باشند با هدف توزیع متناسب ریسک و بهره گیری منطقی از ظرفیت های نگهداری بیمه گران مستلزم آنست که به اشکالی جدید نسبت به پذیرش ریسک اقدام نموده و با شیوه های کنسرسیومی آرامش حرفه ای در بیمه گران و     بیمه گذاران تأمین گردد.

ناظر کنسرسیوم انرژی بیمه گران در بیان اهمیت ویژه کنسرسیوم بعنوان یکی از مؤثرترین ساز و کارهای توزیع ریسک خاطرنشان کرد: استفاده از شیوه کنسرسیوم در پذیرش ریسک های کلان، تدبیر و نواندیشی ویژه ای است که بعنوان سومین راهکار توزیع و مدیریت ریسک در عرصه فعالیت تخصصی و بیمه گری مطرح بوده و رهاورد ارزشمندی را بدنبال دارد.

ایشان با تأکید بر همکاری ها و هم افزایی های بیشتر در مسائل و موضوعات مرتبط با کنسرسیوم انرژی افزود، علاوه بر مؤلفه های فنی و نکات ایمنی در بررسی و تحلیل ریسک، در تمامی مراودات و مناسبات کنسرسیومی از جمله امور مالی و حساب های فیمابین در بخش های مهم حق بیمه و مطالبات اتکایی به تفکیک ارزی و ریالی باید شفافیت ویژه ای لحاظ گردد. بنابراین ایجاد وحدت رویه فنی در نحوه انعکاس عملیات اتکایی و ثبت بیمه نامه ها در دفاتر هر یک از بیمه گران عضو از اساسی ترین موضوعاتی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.

مبرقعی عضو هیئت مدیره بیمه ایران و ناظر کنسرسیوم انرژی در پایان با قدردانی از نمایندگان بیمه گران عضو و تلاش های صورت پذیرفته ابراز امیدواری نمود، با همکاری و تعامل حرفه ای در زمینه های مختلف و مرتبط با این کنسرسیوم ضمن تعالی خدمات رسانی بیمه ای به بیمه گذاران و ایجاد و تقویت نظم حرفه ای در اجرای آن موجب توسعه و اعتلای همکاری های لازم بویژه در بخش کنسرسیوم انرژی بعنوان یکی از مهمترین ریسک های کشور گردد.

در این نشست نمایندگان شرکت های عضو کنسرسیوم انرژی نظرات و مطالب مورد نظر را در راستای شیوه های اجرایی و عملیاتی کنسرسیوم و راهکارهای مؤثر بر مدیریت ریسک و نحوه خدمات رسانی به بیمه گذاران ارائه نمودند.

هم اندیشی اعضای کنسرسیوم انرژی با دبیری سید سلیم بصام مدیرکل بیمه های اموال بیمه ایران و طرح مهمترین موضوعات تخصصی و تبیین ریسک های مختلف بویژه ریسک های نوظهور، شیوه های اثرگذار در بازدیدهای ایمنی، انضباط مالی و عملیاتی در کنسرسیوم و ... ادامه و با جمع بندی مطالب و تصمیمات مورد نظر به پایان رسید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای