شناسه خبر : 8988

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در شهرستان شاهرود، رقابت‌های ناسالم بین شرکت‌های بیمه‌ای و ارائه نرخ‌های غیر فنی از سوی شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های بیمه‌ای قدیمی‌تر را مهمترین و بزرگترین چالش شرکت‌های بیمه دانست.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، محمد اسماعیل منتظری درگفت وگو با چابک آنلاین مدعی شدکه رقابت ناسالم دربین شرکت های بیمه ای به چالشی بزرگ برای صنعت بیمه تبدیل شده  وحتی  شرکت های بیمه ای قدیمی و باسابقه  که انتظار نمی رودغیر حرفه ای رفتارکنندو نرخ های غیر فنی ارائه دهند بیشتر از بقیه شرکت ها به این کار مبادرت می ورزند.

وی ادامه داد: این موضوع سبب می شود که نرخ ها در صنعت بیمه کاذب باشند و شرکت های بیمه ای دیگر هم نمی توانند با نرخ واقعی کار کنند و به بیمه گزاران نرخ های غیر واقعی ارائه و شرکت های بیمه ای دچارزیان می شوند. 

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان درشهرستان شاهرود با بیان اینکه استقبال مردم این استان به سمت خرید بیمه نامه به صورت قسطی است گفت: مردم تمایل چندانی به خرید نقدی ندارند و هرشرکتی که در بخش قسطی فروشی خدمات بهتری ارائه دهد به سمت آن می روند.

منتظری افزود: باتوجه به شرایط اقتصادی بازار تنها بیمه نامه های شخص ثالث که اجباری هستند توسط مردم خریداری می شوند و به علت اینکه هزینه های درمان افزایش یافته بیمه نامه های تکمیل درمان هم تاحدودی مورد استقبال مردم قرارگرفته است.

وی اظهارکرد: در شهرستان شاهرود رغبتی به سمت بیمه نامه های اختیاری مانند بیمه نامه مسئولیت، آتش سوزی و عمرو سرمایه گذاری وجود ندارد و یک نماینده با زحمت بسیار می تواند اشخاص را متقاعد به خرید بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای