شناسه خبر : 8923

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش اندک شاخص سهام  بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با 2.27 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سامان با 1.25 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 5 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  ملت با 0.11 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حکمت صبا  با افزایش 4.97 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  پاسارگاد با 0.06 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس شرکت 2 قرمز پوش  و 22 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای