شناسه خبر : 8796

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان ایلام، بزرگترین چالش صنعت بیمه را عدم هماهنگی برخی نهادها از جمله وزارت بهداشت با صنعت بیمه دانست و گفت که یکی از معضلات صنعت بیمه دراین استان، صدور بیمه نامه‌های ایلام ازتهران است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، جبارشهبازی درگفت‌وگو با چابک آنلاین افزود: تعرفه های درمانی که در وزارت بهداشت و هیئت های 5 نفره استانی تصویب می شود با آن مبلغی که مراکز درمانی اخذ می کنند متفاوت است و در نهایت این بیمه است که باید پول را به شخص پرداخت کند و نارضایتی ایجاد شده به شرکت های بیمه ای بر می گردد و یک شرکت بیمه نمی تواند به تک تک افراد توضیح دهد که مشکل از تعرفه وزارت بهداشت است.

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان ایلام بیان کرد: معضل دیگر صنعت بیمه، آمارپائین بیمه نامه های انفرادی است و نشان میدهد که شرکت های بیمه ای در فروش بیمه نامه های انفرادی خوب عمل نکرده اند .

شهبازی اظهارکرد: اگر شرکت های بیمه مانند خیلی از کشورهای دیگر بیمه نامه های انفرادی را در سبد خانوار ارائه می کردند ضریب نفوذ بیمه در جامعه افزایش می یافت و جامعه آماری بیشتری تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند.

شهبازی بیان کرد: یکی از چالش هایی که استان ها با آن درگیر هستندقراردادهای سراسری است، بیمه نامه های عمده وزارتخانه ها و سازمان ها به دلیل تجمیع بیمه نامه ها وپرداخت حق بیمه پائین تراز تهران صادر می شود .

وی ادامه داد: حق بیمه در تهران وصول می شود و ضریب نفوذ هم در تهران محاسبه می شود اما حجم کار در استان انجام می شود ودرنهایت این پرتفو به حساب استان نمی آید  این موضوع سبب می شود که آمار ضریب نفوذ بیمه در استان ها کاهشی نشان داده شود.

رئیس شعبه شرکت بیمه آرمان در استان ایلام اظهارکرد: در سالنامه آماری سال 97، استان ایلام مابین 31 استان کشور رتبه 30 را دارد و سهم استان ایلام 0.54 درصد بوده است اگر قراردادهای سراسری در استان صادر می شد استان ایلام از نظرعددی و ریالی در رتبه بالاتر و بهتری قرار می گرفت.

شهبازی تصریح کرد: در حال حاضردر حدود 16 شرکت بیمه در ایلام شعبه دارند و شرکت های بیمه ای دیگر علاقه ای به فعالیت در این استان ندارند که یک دلیل آن سهم کم بازار بیمه در استان ایلام است وقتی تعداد شرکت ها در ایلام افزایش یابد تبلیغات بیشتر شده و خدمات هم بیشترمی شود و ضریب نفوذ بیمه دراین استان افزایش می یابد.

وی گفت: در چند سال اخیرتصادفات ساختگی در استان ایلام افزایش یافته که بیشتراین افراد از استان های همجوار  می آیند زیرا قوانین در آن استان ها سختگیرانه تر است.

شهبازی گفت: فروش بیمه نامه های عمرو سرمایه گذاری در چند سال اخیر به نسبت سال های گذشته نیز افزایش داشته است به خصوص در بین خانواده های تک فرزندی که این بیمه نامه را برای فرزند خود خریداری می کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای