شناسه خبر : 8752

خراسان جنوبی رتبه پنجم تولید گل نرگس در کشور را دارد و سال‌ها است که بهره‌برداران منتظر برطرف شدن مشکل بیمه، فرآوری و بازاریابی این محصول هستند اما شواهد حاکی است که امسال نیز بیمه گل نرگس در اولویت مدیران نیست.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی در زمینه بیمه گل نرگس اظهار داشت: محصول گل نرگس چندین سال است از سوی استان به صندوق مطرح می‌شود و با وجود قول‌های متعدد اما هنوز هیچ خبری نیست و آن طور که خبر می‌رسد امسال بیمه گل نرگس در اولویت سازمان نیست.
غنچه با بیان اینکه سطح زیرکشت گل نرگس در استان کم است و بیمه به دنبال بیمه کردن محصولاتی است که اولویت زیادی برای استان داشته باشد افزود: امسال محصول کینوا و به جزو اولویت بیمه است.
ارسال نظر

خدمات بیمه ای