شناسه خبر : 8732

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آبان ماه سال ۹۸ شرکت بیمه میهن، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه ثالث بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به آبان ماه سال ۹۸ شرکت بیمه میهن نشان می‌دهد که 42 درصد خسارت پرداختی این شرکت .در بیمه نامه ثالث و 30 درصد بیمه نامه درمان بوده است

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه میهن مربوط به بیمه نامه ثالث، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه درمان و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه آتش سوزی است که 16 درصد خسارت پرداختی این شرکت در آبان ماه سال جاری را شامل می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای