شناسه خبر : 8730

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه‌گران تایوان شاهد فروش و افزایش ۱۶ برابری فروش بیمه نامه خود نسبت به سال گذشته بوده‌اند.

به گزارش چابک‌آنلاین، علت آن در  ترفندی نهفته است که این شرکت ها به کار گرفته اند.

در سیاست بیمه ای شرکت های بیمه ای تایوانی، بیمه شوندگانی که حداقل 7500 قدم در روز بر می دارند، پاداش دریافت می کنند.

تعداد بیمه نامه هایی که توسط شرکت های بیمه ای  که به افراد درحال ورزش کردن پاداش داده شده، از ژانویه تا سپتامبر بالغ بر 28383 و 8.4 برابر بیشتر از سال گذشته بوده است. 

بیمه نامه "واکر" که به ورزشکارانی که به اندازه کافی راه می روند، جایزه می دهد؛ سریعترین رشد را گزارش داده است که تعداد فروش آن از 488 عدد در سال گذشته به 11 هزار و 650 مورد در سال جاری افزایش یافته است و مبلغ آن از 9.88 میلیون دلار تایوان به 288 میلیون دلار تایوان رسیده است.

تا پایان سپتامبر، 23 محصول بیمه  وجود داشت که توسط 8 شرکت بیمه عمر ارائه شد. 

این شرکت ها از نظر میزان فروش برتر بوده و فروش حق بیمه آنها 199 میلیون دلار تایوان  تا کانون بوده است.

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای