شناسه خبر : 8575

مدیرعامل سابق شرکت بیمه حافظ اظهارکرد: حاکمیت شرکتی باید در شرکت های بیمه ای اجرایی شود و مهم ترین قسمت آن هم تشکیل هیئت عامل و مستقل شدن هیئت مدیره است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، عبدالرسول عطایی در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: حاکمیت شرکتی یکسری از منافع سه ضلع صنعت بیمه را در بر می گیرد، اگر صنعت بیمه را به سه ضلع تقسیم کنید یک ضلع سهامداران شرکت و ضلع دوم پرسنل و نمایندگان و شبکه فروش شرکت و ضلع سوم هم بیمه گزارن هستند.

وی افزود: درچند سال گذشته برخی از شرکت های بیمه اصل حاکمیت شرکتی را در شرکت های خود اجرایی کرده و کمیته هایی مانند ریسک و منابع انسانی را راه اندازی کرده اند و در انتخاب ریسک های مختلف به فکر منافع سهامداران هستند.

مدیرعامل سابق شرکت بیمه حافظ بیان کرد: از طرف دیگر با توجه به جداسازی هیئت مدیره از هیئت عامل به طور تقریبی جلوی دخالت های بی مورد هیئت مدیره در مسائل اجرایی شرکت گرفته شده و هرکدام وظایف خودرا دارند و به کار خود می پردازند.

عطایی اظهار کرد: با این جداسازی، ضلع سوم که بیمه گزاران هستند خدمات بهتری از شرکت های بیمه ای می گیرند با توجه به حوادث طبیعی اخیر که در کشور رخ داده بسیج همگانی شرکت های بیمه ای و رضایت مندی مردم از پرداخت خسارت ها اثرات این موضوع دیده می شود.

وی ادامه داد: شرکت های بیمه ای قویتر که سهامداری شفافی دارند و زیان انباشته هم ندارند در حال اجرایی کردن این آئین نامه هستند اما این موضوع که یک آئین نامه به صورت صددرصد اجرایی شود نیاز به زمان دارد.

مدیرعامل سابق شرکت بیمه حافظ عنوان کرد: بیمه مرکزی باید با جدیت و قاطعیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند تا توسط تمامی شرکت های بیمه ای اجرایی شود.

عطائی گفت: درمجموع همین که آئین نامه حاکمیت شرکتی نوشته وبه شرکت های بیمه ای ابلاغ شده و شرکت ها هم در حال اجرای آن هستند قطعا حرکت درستی است ممکن است آئین نامه اشکالاتی هم داشته باشد که به مرور زمان برطرف می شود.

وی تصریح کرد: در کل اجرای حاکمیت شرکتی به دلیل اینکه منافع سهامداران، بیمه گزاران وتیم عملیاتی صنعت بیمه را حفظ می کند کمک خوبی برای صنعت بیمه است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای