شناسه خبر : 8466

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان‌های سمنان و البرز اعلام کرد: بزرگترین چالش صنعت بیمه در استان سمنان نبود نیروی متخصص ارزیاب خسارت در این استان و چالش بزرگ صنعت بیمه در استان البرز تصادفات ساختگی است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، میلاد حاجیان در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: بزرگترین چالشی که استان سمنان با آن درگیر است نبود نیروی متخصص ارزیاب خسارت است و درکل نیروی متخصص دربحث فنی در این استان کم است و چند شرکت بیمه ای در این استان فاقد رئیس شعبه هستند.

وی ادامه داد: نرخ شکنی توسط کارگزاران رسمی معضل دیگری است که در این استان وجود دارد، کارگزاران نرخ شرکت های مختلف را می گیرند اما تنها با یکسری از شرکت ها کار می کنند.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان سمنان و البرز بیان کرد: معضلی که در استان البرز وجود دارد و استان سمنان هیچگونه با آن درگیر نیست تصادفات ساختگی است اما از آن طرف بحث نرخ شکنی کارگزاران در استان البرزوجود ندارد و این دواستان کاملا متفاوت از هم هستند.

حاجیان اظهارکرد: با توجه به وجود شهرک صنعتی و قشر کارگری که در استان سمنان وجود دارد استقبال مردم این استان بیشتر به سمت بیمه نامه های اجباری مانند شخص ثالث است ولی با توجه به حوادث چند سال اخیر در کشور، تمایل مردم به سمت بیمه نامه های آتش سوزی نیز افزایش یافته است.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان سمنان و البرز تصریح کرد: تمایل ادارات به خصوص ادارات مربوط مانند دهیاریها و شهرداریها هم به سمت بیمه نامه های آتش سوزی بیشتر شده و اموال و اماکن شهری را تحت پوشش بیمه قرارمی دهند.

حاجیان گفت: استقبال مردم در استان البرز به سمت بیمه نامه ها ی عمروزندگی است.

وی عنوان کرد: در استان سمنان به سختی می شود بازاریاب برای بیمه نامه عمر پیدا کرد زیرا بازاریابی در این استان به عنوان یک شغل شناخته نمی شود، نرخ بیکاری در این استان پائین است و افراد در شهرک های صنعتی مشغول به کار هستند.

رئیس شعبه شرکت بیمه سرمد در استان سمنان و البرز با بیان اینکه ضریب خسارت بیمه تکمیل درمان در استان سمنان پائین است گفت: به طور کلی کارشرکت های بیمه دراستان سمنان راحت‌تر از سایر استان ها است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای