شناسه خبر : 8171

تامین اجتماعی استان قزوین ماهانه ۱۸۰۰ میلیارد ریال دستمزد به مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری پرداخت می کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، سیروس نصیری مدیرکل تامین اجتماعی قزوین اظهار داشت: این سازمان در قزوین با داشتن ۲۴۲ هزار بیمه شده و ۷۳ هزار خانوار بازنشسته و همچنین هفت هزار و ۸۰۰ خانوار مقرری بگیر بیمه بیکاری ، جمعیتی ۷۲۰ هزار نفری را تحت پوشش خود دارد.
وی اضافه کرد: این رقم ۶۴ درصد جمعیت استان قزوین را تشکیل می دهند که در مقایسه با جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور که ۵۱.۵ درصد است آمار بیشتری دارد.
نصیری ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ هزار و ۸۰۰ کارگاه در استان به تامین اجتماعی حق بیمه می‌دهند.
وی، یکی از مهم ترین چالش ها و مسایل این سازمان را ضریب پشتیبانی پایین آن عنوان کرد و افزود: این ضریب در قزوین ۳.۳ است و در کل اگر ضریب پایین عدد ۶ باشد مطلوب نیست و نیازمند توجه و حمایت بیشتر است.
نصیری اظهار داشت: ضریب پشتیبانی در واقع نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران است که هرچه تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه پردازان افزایش یابد این ضریب پایین تر می آید.
مدیرکل تامین اجتماعی قزوین افزود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از جمعیت استان و کشور تحت پوشش این سازمان است و آینده آن به تداوم حیات این سازمان گره خورده باید با حمایت جدی و افزایش تعداد بیمه پردازان و حفظ فرصت های شغلی موجود از کاهش ضریب پشتیبانی جلوگیری شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای