شناسه خبر : 8165

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ضمن مخالفت با فروش اموال سازمان برای پرداخت بدهی ها گفت: دولت بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را پرداخت کند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، علی دهقان کیا در مورد قرار داد سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت افزود: قرار دادی میان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با وزیر بهداشت مبنی بر تهاتر دو طرفه بدهی های تامین اجتماعی به مراکز طرف قرار داد این وزارتخانه و همچنین بدهی های بیمه سلامت به سازمان تامین اجتماعی منعقد شده است و گویا قرار است پرداخت بدهی ها به روز انجام شود.

وی افزود: اطلاعی از جزییات این قرار داد نداریم و منتظریم ببینیم پرداخت بدهی ها به چه صورتی انجام می شود.

 رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: گفته شده این قرار داد دو طرفه است اما ظاهرا یک طرفه است چون وقتی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد به تامین اجتماعی بدهکار است بنابراین وزارت بهداشت یعنی دولت می تواند بخشی از این بدهی ها را تقبل و تهاتر کند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی در صورت فروش اموال سازمان تامین اجتماعی به ضرر بازنشستگان و کارگران خواهد شد،  افزود: چنانچه سازمان تامین اجتماعی بخواهد با فروش بخشی از اموال سازمان بدهی وزارت بهداشت را پرداخت کند در این صورت با مخالفت بازنشستگان روبرو می شود چرا که اموال سازمان متعلق به بازنشستگان و کارگران است و تامین اجتماعی اجازه این کار را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بابت ۲۶ خدمتی که دولت بر دوش آن گذاشته ، ۳۲۰۰ میلیارد تومان هزینه می کند، گفت: حتی اگر دولت نخواهد بدهی به وزارت بهداشت را از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تقبل کند حداقل از ۳۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت و یا تهاتر کند چرا که این مبلغ باری اضافی بر دوش تامین اجتماعی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای