شناسه خبر : 8096

بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۷ جمعیت عشایری ایران به بیش از یک میلیون و ۱۸۰ نفر رسیده بود که به گفته کارشناسان، احتمال کاهش این جمعیت در سال های آتی بسیار زیاد است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، در هر حال، سهم عشایر از تولیدات پروتئینی و صنایع دستی قابل توجه است و باید تمهیداتی به عنوان مشوق برای این جامعه در نظر گرفته شود تا بیش از این شاهد کاهش مردمان و ایلات عشایری کشور نباشیم.

یکی از این راهکارها، اعمال بیمه عشایر و دام آنهاست؛ بیمه هایی برای بازنشستگی، مستمری و حوادث که کمتر در خصوص آن اطلاع رسانی و حتی فرهنگ سازی شده است.

این صندوق بیمه اجتماعی کشاوزان و روستاییان بر پایه نظام تأمین اجتماعی و با هدف رفاه، آرامش و آسایش اقشار روستایی و عشایری تشکیل شده است و مطابق با تعاریف بین المللی، خدمات مترقی و استانداردی ارائه می دهد که برخی عشایر از وجود آن بی خبرند و برخی نیز به دلیل بروکراسی های سخت اداری، قید این صندوق طلایی را زده اند.

در همین زمینه، اسدالله رازانی رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اظهار کرده است: ۲۵درصد جامعه هدف، عضو بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایری کشور هستند.

به گفته وی، حدد یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار روستایی و عشایری کشور برای یک مرتبه خود را در صندوق بیمه اجتماعی کشور بیمه کرده‌اند اما آمار بیمه شده مستمر در زمان حاضر یک میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار است ‌که با توجه به جمعیت بالای روستاییان کشور، سهم عشایر بیمه شده از این رقم ناچیز است.

در لرستان نیز حدود ۲۲۰ خانوار عشایری مستمری بگیر صندوق هستند؛ حدود هفت هزار نفر بیمه شده اند و از مجموع یک و نیم میلیون رأس واحد دامی تنها ۴۰ هزار رأس بیمه شده است.

سهم ۱۴ هزار خانوار عشایری لرستان در تولید ناخالص ملی ۹۰۰ میلیارد تومان است

مدیرکل امور عشایر لرستان می گوید: بر اساس آمار سال ۸۷، این استان بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری با جمعیت ۸۴ هزار نفر دارد.

سعید کریمی افزود: عشایر، ۴.۷ جمعیت لرستان را تشکیل می دهند و رتبه خانواری و جمعیت آنها در سطح کشور به ترتیب هفت و شش است.

وی با اشاره به نقش عشایر در گردش اقتصاد لرستان، تصریح کرد:‌ این جمعیت ۱۳۰ هزار تن انواع محصولات لبنی و دامی معادل ۲۵ درصد پروتئین استان را تولید می کنند و در مجموع سهم آنها در تولید ناخالص ملی با احتساب سایر محصولات زراعی، دامی و صنایع دستی ۹۰۰ میلیارد تومان است.

۷هزار نفر از عشایر لرستان بیمه شدند/ جای خالی فرهنگ سازی برای بیمه عشایر

مدیرکل امور عشایری لرستان، اقتصاد متکی به دامداری و مرتع، ساختار اجتماعی بسیار منسجم و زندگی مبتنی بر کوچ را سه ویژگی مهم عشایر دانست و گفت: بیمه اجتماعی از مهمترین نیاز این افراد و مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: در این  راستا تمامی شرکت های تعاونی عشایری لرستان با صندوق بیمه روستاییان و عشایر قرارداد همکاری دارند تا خدمات مطلوبی به قشر کوچنده استان ارائه شود.

مدیرکل امور عشایر لرستان اضافه کرد: این صندوق ها افراد ۱۸ تا ۵۰ ساله عشایر را در سطح مختلف بیمه می کند که انتخاب نوع بیمه در اختیار متقاضیان است.

کریمی ادامه داد: تاکنون هفت هزار نفر از عشایر استان بیمه اجتماعی شده اند؛ در حالی که با توجه به جمعیت بالای این قشر، مابقی افراد نیز باید از طریق فرهنگ سازی، آموزش و تبلیغات مستمر به این امتیاز گرایش پیدا کنند.

وی با اشاره به طبیعت‌گردی عشایر و احتمال بروز حوادث مختلف برای دام آنها افزود: شرکت های تعاونی، متولی بیمه دام عشایر هستند و تاکنون ۴۰ هزار رأس بیمه شده است.

وی با بیان اینکه دام عشایر لرستان حدود ۱.۵ میلیون رأس برآورد می شود، تصریح کرد:‌ علاوه بر بیمه حوادث و اتفاقات غیرمترقبه، چنانچه در هر منطقه عشایری سه رأس دام تلف شود، بیمه این تعداد با تأییدیه کارشناسان پرداخت خواهد شد.

کریمی در خصوص عدم استقبال عشایر از بیمه دام توضیح داد: برخی سال های گذشته، بیمه ها غرامت دام عشایر را دیر پرداخت کرده اند و ارزیابی ها و بروکراسی اداری حاکم در پرداخت غرامت ها، انگیزه عشایر را برای بیمه دام کاهش داده است.

وی تأکید کرد:‌ علاوه بر ضرورت عمل صندوق به تعهدات و پرداخت بموقع غرامت، باید کلاس های آموزشی و توجیهی برای ارتقای دانش عشایر و آشنایی با مزایای صندوق بیمه برگزار شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای