شناسه خبر : 7577

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان تهران اعلام کرد: اعضای صنف پیراهن دوزان هرساله تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار می گیرندو از خدمات شرکت های بیمه ای رضایت نسبی دارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، حسین کوچکی در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: آن نماینده ای که از طرف اتحادیه برای صحبت با نماینده بیمه انتخاب می شود باید قوانین بیمه ای را بشناسد تا بتواند یک قرارداد درست منعقد کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته شخصی که از طرف اتحادیه با نماینده بیمه صحبت کرده بود امتیازاتی را برای خود برداشته و در 4 ماه آخر قرارداد شرکت بیمه جوابگوی اعضا نبود و اعضای اتحادیه با مشکلاتی روبه رو شدند.

به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان، تولید کنندگان در حال حاضردو معضل بزرگ دارند که آن دو معضل مالیات و بیمه است.

کوچکی ادامه داد: طبق قانون بیمه، تا 5 نفر نیرو مشمول معافیت از بیمه می شود و یک کارخانه دار که 50 نفر نیرو دارد حتما باید نیروهای خودرا بیمه کند و این خود یه مشکل بزرگ و بار اضافه  برای تولید کنندگان است. 

وی تصریح کرد: شرکت های بیمه در حال حاضر بی انگیزه هستند و اکثر نمایندگانی که برای انعقاد قرارداد به اتحادیه  مراجعه می کنند بسیار بی انگیزه هستند و ایده های جدید و راه حال های درست ارائه نمی دهند .

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان گفت: در حال حاضر درحال انعقاد قرارداد با شرکت بیمه دانا هستیم در سال های گذشته تحت پوشش شرکت بیمه ایران بودیم اما شرکت بیمه ایران مشتری های زیادی دارد وشرایط متناسب با اعضای اتحادیه ارائه نمی دهد.

اعضای اتحادیه پیراهن دوزان در حال حاضر در حدود 3 هزار نفرهستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای