شناسه خبر : 7494

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، تعداد کل بیمه شدگان فعال سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال گذشته ۱۳ میلیون و ۳۰۱ هزار و ۱۳۳ نفر است که ۸۰ درصد بیمه شدگان را مردان و ۲۰ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند.

به گزارش چابک آنلاین، از مجموع بیمه شدگان این سازمان، بیشترین تعداد افراد بیمه شده به گروه سنی 39-35 سال تعلق دارد که حدود 21.19 درصد از کل جمعت بیمه شده فعال را شامل می شود.

بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، کمترین تعداد بیمه شده به گروه سنی 74-70سال تعلق دارد که هشت صدم درصد از کل بیمه شدگان فعال سنین 15تا 74 سال را شامل می شود.

همچنین، بیشترین تعداد بیمه شده مرد و زن به گروه سنی 39-35 سال تعلق داشته که به ترتیب حدود 20.75 درصد و 22.94 درصد جمعیت هر گروه از کل را شامل می شود.

گفتنی است، متوسط سن بیمه شدگان فعال سازمان تامین اجتماعی سال گذشته 38.54 سال است . متوسط سن بیمه شدگان فعال در اداره کل تامین اجتماعی یزد 37.20 سال و متوسط سن بیمه شدگان فعال در اداره کل تامین اجتماعی لرستان 40.44 سال است که به ترتیب جوان ترین و پیرترین استان ها را از لحاظ بیمه شده تامین اجتماعی تشکیل می دهند.

همچنین بر اساس گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، جمعیت بیمه شدگان جدید الورود این سازمان در سال گذشته، 682 هزار و 426 نفر اعلام شده است.

ترکیب جنسیتی بیمه شدگان جدید الورود این سازمان در سال گذشته حدود 67 درصد مرد و 33 درصد زن تشکیل می دهد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای